Valuta Malawi: Malawiske Kwacha

ISO-valutakode: MWK

Bilde Name (english) Myntenhet
500 kwacha (other side) 500500 kwacha (other side)500 Malawiske Kwacha
500 kwacha 500500 kwacha500 Malawiske Kwacha
200 kwacha (other side) 200200 kwacha (other side)200 Malawiske Kwacha
200 kwacha 200200 kwacha200 Malawiske Kwacha
100 kwacha (other side) 100100 kwacha (other side)100 Malawiske Kwacha
100 kwacha 100100 kwacha100 Malawiske Kwacha
50 kwacha (other side) 5050 kwacha (other side)50 Malawiske Kwacha
50 kwacha 5050 kwacha50 Malawiske Kwacha
20 kwacha (other side) 2020 kwacha (other side)20 Malawiske Kwacha
20 kwacha 2020 kwacha20 Malawiske Kwacha
10 kwacha (other side) 1010 kwacha (other side)10 Malawiske Kwacha
10 kwacha 1010 kwacha10 Malawiske Kwacha
5 kwacha (other side) 55 kwacha (other side)5 Malawiske Kwacha
5 kwacha 55 kwacha5 Malawiske Kwacha
10 kwacha (other side) 1010 kwacha (other side)10 Malawiske Kwacha
10 kwacha 1010 kwacha10 Malawiske Kwacha
5 kwacha (other side) 55 kwacha (other side)5 Malawiske Kwacha
5 kwacha 55 kwacha5 Malawiske Kwacha
1 kwacha (other side) 11 kwacha (other side)1 Malawiske Kwacha
1 kwacha 11 kwacha1 Malawiske Kwacha
50 tambala (other side) 0.550 tambala (other side)0.5
50 tambala 0.550 tambala0.5
20 tambala (other side) 0.220 tambala (other side)0.2
20 tambala 0.220 tambala0.2
10 tambala (other side) 0.110 tambala (other side)0.1
10 tambala 0.110 tambala0.1
5 tambala (other side) 0.055 tambala (other side)0.05
5 tambala 0.055 tambala0.05
2 tambala (other side) 0.022 tambala (other side)0.02
2 tambala 0.022 tambala0.02
1 tambala (other side) 0.011 tambala (other side)0.01
1 tambala 0.011 tambala0.01