Avstand fra New Delhi til Kabul

Avstandsinformasjon fra New Delhi, India til Kabul

Geografisk avstand fra New Delhi til Kabul

1005.48 kilometer
624.11 miles
542.66 nautiske mil

Veien avstanden fra New Delhi til Kabul

Avstand på kartet fra New Delhi, India til Kabul


Nærmeste avstander fra New Delhi, India

Byen Avstand
Moradabad 152.6 km
Agra 179.34 km
Udaipur 200.79 km
Nainital 232.3 km
Jaipur 237.77 km
Kanpur 389.4 km
Amritsar 402.98 km
Lucknow 414.74 km
Lahore 425.17 km
Gujranwala 489.77 km
Jodhpur 490.27 km
Sialkot 501.03 km
Faisalabad 504.05 km
Multan 584.08 km
Bhopal 601.3 km
Siddharthanagar 623 km
Indore 671.3 km
Rawalpindi 679.47 km
Islamabad 689.73 km
Ahmedabad 777.42 km
Kathmandu 800.43 km
Bhaktapur (Tarai) 811.75 km
Hyderabad 949.77 km
Kabul 1005.48 km
Bamyan 1083.9 km
Karachi 1094.89 km
Bombay 1158.21 km
Pune 1175.82 km
Kalyan 1197.94 km
Thimpu 1224.33 km

Velg byen beregne avstand fra New Delhi, IndiaSjekk avstander fra Kabul

Byen Avstand
Bamyan 81.14 km
Islamabad 368.44 km
Rawalpindi 373.49 km
Dusjanbe 450.47 km
Faisalabad 503.87 km
Multan 528.12 km
Gujranwala 534.18 km
Sialkot 546.09 km
Lahore 586.28 km
Amritsar 621.22 km
Book overnatting
Fra:
Før:

Fotogalleri

India, New Delhi